Solliciteer als vervanger voor de SKPO!

Bedankt voor je belangstelling in onze organisatie! Hieronder vind je een toelichting over het beleid en de werkwijze van SKPO omtrent vervangingen. Daaronder vind je de knop naar de sollicitatieportal.

SKPO

De scholen van SKPO (36) vormen een herkenbare groep scholen voor bijzonder primair onderwijs met duidelijke gezamenlijke doelen. De koers die een individuele SKPO-school vaart om die doelen te bereiken, hangt samen met de identiteit van de school. Hierdoor zijn alle scholen uniek. Meer informatie over de visie en ambitie van SKPO, vind je hier.   

Ontwikkeling als leerkracht 

Doordat alle scholen uniek zijn, kun je als invalleerkracht veelzijdig leren. Wij raden je dan ook aan je breed te oriënteren. Door ervaring op te doen in diverse scholen en diverse groepen, kun je je blijven ontwikkelen. Als SKPO vinden wij het ook belangrijk dat er volop aandacht is voor jouw ontwikkeling. Wanneer je op een school werkt, willen wij je adviseren om de directeur te vragen een klassenbezoek te doen. De directeur zal letten op jouw kwaliteiten, maar er wordt ook gekeken naar hetgeen je nog verder kunt ontwikkelen. Dit zal worden vastgelegd in een evaluatieformulier. Dit formulier ontvangt de directeur per vervangingsverzoek per e-mail en wordt automatisch na het invullen van het formulier  zowel naar jou als naar de coördinator vervangingen verzonden. Tevens wordt er ook een evaluatieformulier naar jou gestuurd. Dit formulier heeft betrekking op de opvang en begeleiding door collega’s en de school tijdens jouw vervanging. Middels dit formulier kun je ons en de scholen dus laten weten hoe je de vervanging ervaren hebt. Zodoende zorgen we voor een open communicatie tussen alle partijen en  zijn we binnen de SKPO op de hoogte van jouw ontwikkeling.

Verder organiseren we vanuit SKPO informatie- en/of themabijeenkomsten. Hiervoor ontvang je per bijeenkomst een uitnodiging. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om je o.a. op de hoogte te houden van de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs, waarbij we altijd een koppeling naar de dagelijkse praktijk maken.   

Planning vervangingen 

De coördinator van SKPO verzorgt de planning van alle vervangingen binnen SKPO. Nadat jouw aanmelding is afgerond en een kennismakingsgesprek met de coördinator plaats heeft gevonden, zal de coördinator jou inlogcodes opsturen voor het planningssysteem Clooser. In het systeem dien je je beschikbaarheid en documenten (zoals je VOG) bij te houden. Dit kan gemakkelijk via de site www.clooser.nl of via de app van Clooser.  

Reiskosten woon-/werkverkeer 

Invalleerkrachten hebben recht op het ontvangen van de reiskosten woon-/werkverkeer conform cao PO. Deze reiskosten worden maandelijks door het planningssysteem Clooser berekend en per maand uitbetaald. Het overzicht van de reiskosten ontvang je aan het begin van de maand per mail.  

Gegevens en benodigdheden t.b.v. jouw aanmelding 

Binnen SKPO is de personeels- en salarisadministratie intern geregeld. Om ervoor te zorgen dat wij een goede personeels- en salarisadministratie kunnen uitvoeren hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Als je ervoor kiest om te solliciteren, is het handig om de onderstaande gegevens al paraat te hebben zodat je deze ook direct kunt bijvoegen zodra er om wordt gevraagd. Een incomplete set zorgt er voor dat we je ook niet aan kunnen melden bij onze vervangingsapplicatie.  
Wij willen je vragen om de volgende formulieren gereed te hebben:
• Kopie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG kan aangevraagd worden door hier te klikken.  
• Kopie geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) Gelieve bij een identiteitskaart de voor- en achterzijde te kopiëren
• Kopieën van je bevoegdheid
• Kopie laatste salarisspecificatie van de vorige werkgever (indien van toepassing)
• Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (klik hier)
• Declaratieformulier VOG (klik hier)

Knop voor solliceteren